Obchodní podmínky

Podmínky využívání služeb serveru CykloBazarek.cz online cyklobazar speciálně pro cyklistiku


1. CykloBazarek.cz  je inzertní server provozovaný fyzickou osobou - Vladimír Bědajanek, IČO 60773928 dále jen Provozovatel.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například cyklistický obchod nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Vaše kolo, …), ale pouze konkrétní nabízené kolo. Cykloobchody  smí inzerovat pouze konkrétní kolo, komponenty,součástky nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy. CykloBazárek.cz není katalog zboží, firmám jsou primárně určeny odkazy například bannerová reklama......

Na inzertním serveru CykloBazarek.cz je zakázána inzerce:
 

 • webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;
 • hubnutí;
 • Multilevel (MLM) a provizních systémů;
 • Emailingu a jiných bezpracných výdělků;
 • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;
 • kopírování disket, CD, DVD;
 • firemní činnosti a zboží na objednávku (neplatí pro sekci bannerová reklama);
 • opakované inzerce stále stejného nového zboží;
 • neomezeného množství zboží;
 • padělků, kopií, napodobenin;
 • chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, antiradarů, apod.;
 • dokladů a technických průkazů;
 • pohonných hmot;
 • livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
 • výkupů;
 • erotických inzerátů, erotických pomůcek;
 • eKnih;
 • půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení;
 • klíčových slov, text inzerátů musí dávat smysl;
 • léků
 • cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu.
 • bitcoinů, litecoinů.


Při vložení nabídky zaměstnání v cyklo branži nebo brigády jsou vyžadovány následující údaje

 • název firmy a předmět její činnosti
 • minimální požadavky na žadatele
 • předmět nabízené práce

Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

3. Veškeré služby CykloBazárek.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří Bannerová reklama.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce CykloBazárek.cz nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám CykloBazárek.cz.

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 2 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Maximální počet vložení netopovaných inzerátů na jednoho uživatele je 50.

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb CykloBazárek.cz ani za způsob jakým služby CykloBazarek.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb CykloBazarek.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb CykloBazarek.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb CykloBazarek.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby CykloBazarek.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které CykloBazarek.cz nabízí.

15. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

16. Uživatel souhlasí s tím, že se jeho inzerce bude zároveň zobrazovat na speciálním vyhledávači a srovnávači cen pro cyklistiku www.cyklozbozi.cz. Výhoda pro uživatele spočívá v tom, že inzerci zveřejní na stránkách www.cyklobazarek.cz, ale jeho možnost prodeje se zvětšuje i o tu možnost, že inzerát vyjede zároveň na stránkách www.cyklozbozi.cz . Po smazání inzerátu ze stránek www.cyklobazarek.cz, bude také automaticky smazán odkaz na inzerát na stránkách www.cyklozbozi.cz do 48.hodin.

17. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Váš team

www.cyklobazarek.cz

Vladimír Bědajanek